12 января, 2018 -

Aşağıda qeyd olunan layihələr rəqəmsal marketinq sahəsində olan layihələrin bir hissəsidir. Hal-hazırda rəqəmsal marketinq sahəsidə yalnız texniki işlər deyil, həmçinin biznesə rəqəmsal həllərin verilməsi və bu layihələrin məhsul şəklində bazara təqdim olunması prioritet fəaliyyətimdir. 

Rəqəmsal marketinqin gələcəyi parlaqdır, çünki indi daha çox bazar boşluğu və yeni trendə uyğunlaşan istehlakçı var. Müəssisələr həmçinin data toplamaq və hədəf auditoriyası haqqında dərin təhlillər aparmaq üçün geniş çeşiddə fərqli alətlərdən istifadə edə bilərlər. Bu, auditoriyaya yaxınlaşmaq üçün tamamilə yeni bir üsuldur.