Əsas anlayış

Digital transformation biznesin informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə öz auditoriyası ilə müxtəlif rəqəmsal kanallarda əlaqə saxlamasını nəzərdə tutur. Günümüzdə informasiya texnoogiyaları sürətlə inkişaf edir, inkişafda olan bu ekosistemin mərkəzində isə biznesə görə müştəri dayanır. Artıq potensial müştərilər xidmət və ya məhsul təklif edən şirkətlə istənilən zaman və ona uyğun olan zaman əlaqə saxlamaq istəyirlər. Digital transformation ilə biznes bu dəyişimlərə uyğunlaşır və potensial müştərilərin gözləntilərini qarşılayır.

Digital transformation strategiyasını necə yazılmalıdır?

Uyğun bizneslərin dəyişimi zamanla qaçılmaz olacaqdır. Dəyişimi həyata keçirmək üçün biznesdə müştəri təcrübəsi, əməliyyat prosesi və biznes modelinə yenidən baxılmalıdır.

Müştəri təcrübəsi

 1. Müştərini anlamaq, analitika hesabına seqmentasiya, sosial bilik
 2.  Yeni texnologiyalar, rəqəmsalın köməyi ilə satış, predictive marketing, sifarişçinin proseslərinin optimallaşdırılması
 3. Müştəri ilə əlaqə nöqtələri, müştəri xidmətləri, kross kanal əlaqəsi, özünəxidmət

Əməliyyat prosesi

 1. Əməliyyatların rəqəmsallaşması, məhsuldarlığın artırılması, yeni elementlər.
 2. Yeni əməkdaşların cəlb olunması, hər zaman və hər yerdə iş, kommunikasiyanın genişləndirilməsi və sürətlənməsi
 3. Menecment, əməliyyatların şəffaflığı, data anlizi hesabına qərarların qəbul olunması

Biznes model

 1. Rəqəmsala keçid etmiş modelin hazırlanması, məhsul və xidmətlərə yenidən baxılmalı, rəqəmsal qablaşma
 2. Yeni rəqəmsal biznes, rəqəmsal məhsullar, şirkət sərhədlərinin yenidən formalaşdırılması
 3. Rəqəmsal qloballaşma, rəhbərliyin qərar qəbul etməsinin yenidən formalaşdırılması

Digital transformation prosesinin uğurlu olması üçün şirkət biznesə baxış strategiyasını dəyişməlidir. Bunun üçün də ümumi əməliyyat planı hazırlanır və hər bir əməkdaşa tətbiq olunur. Bu o deməkdir ki, şirkət KPI-ları yenidən formalaşdırır və hər bir əməkdaşa bunu tətbiq edir. Digital transformation hər hansı şirkətin yaradılması deyil, mövcud şirkətlərdə rekonstruksiya prosesidir.  

Müştəri təcrübəsi

Müştəri davranışlarını analiz edən şirkət analitikləri müştərinin nə istədiyi, hansı məqamda problem yaşadığı haqqında aydın təsəvvür yaradır. Sosial media və digər kanallardan toplanan datalar, istək və təkliflər üzərində işlənməsi brend ətrafında xüsusi bağları olan loyal müştəri bazası formalaşdırır.

Datalar əsasında müştəriyə fərdi yanaşılması, onun istəklərini qarşılayan xüsusi təklifin hazırlanması prosesi başlanılır.

Bütün kanalların aktiv olması potensial müştəri ilə hər zaman ona uyğun yerdə əlaqə yaratmağa, məhsul və xidmətləri əldə etməsinə imkan yaradır. 

 

Əməliyyat prosesi

Şirkətlər bu gün rəqəmsal proseslərə fokslansa da çox az hissəsi öz daxili proseslərini rəqəmsal kanallarda effektivliyi artırmaq üzərində qurur. Bu proseslərin qurulmasında isə minumum kadr ehtiyatı sərf etmək lazımdır. Bu o deməkdir ki, rəqəmsal proseslər maksimum avtomatlaşdırılmış formada olmalı rutin proseslər minum olacaq şəkildə qurulmalıdır.

 

Bəs digital transformation prosesini necə həyata keçirək?

İlk öncə rəhbərlik səviyyəsində hazır olmaq lazımdır. 

Əsas mane olan faktorlar aradan götürülərsə proses olduqca asan baş verir. Əsas manelər aşağıdakılardır.

 1. Başlanğıc səviyyədə motivasiyanın olmaması, reputasiya riski və hazır biznes nümunələrinin öyrənilməməsi.
 2. Əməliyyat səviyyəsində təcrübənin olmaması, effektsiz IT
 3. Rəhbərlik səviyyəsində əlavə proseslər və biznes proseslərinin koordinasiyanın çətin olması.